کارگاه جستجو در منابع الکترونیکی مقدماتی

جستجو در منابع الکترونیکی مقدماتی

 

مدرس : سرکار خانم مهندس صفری

 

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

 

تاریخ برگزاری:97/09/19

 

 

   دانلود : search.pdf           حجم فایل 1177 KB