سال 1395

1- برگزاری کارگاه طراحی پوستر در حوزه سلامت

در تاریخ 95/8/25 کارگاه طراحی پوستر به مناسبت هفته کتاب با سخنرانی خانم محمد پور در معاونت آموزشی برگزار گردید و با استقبال فراوان دانشجویان و کارکنان مواجه گردید. در ضمن در این کارگاه نیز به دانشجویانی که بیشترین استفاده از منابع کتابخانه را از هفته کتاب سال 94 تا هفته کتاب سال 95 انجام داده بودند جوایزی اهدا گردید . 


2- برگزاری کارگاه فن بیان

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در واحد معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین کارگاه فن بیان با سخنرانی آقای قهرمانلو برگزار گردید. که مورد استقبال پر شور دانشجویان و کارکنان قرار گرفت .