سال 1396

کارگاه علم سنجی

مدرس: "خانم دکتر منصوره فیض آبادی " دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی 

تاریخ برگزاری: 1396/06/01

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

ISI impact factor


کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (EndNote)

 

مدرس: آقای دکتر علیرضا صراف شیرازی" عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد"

تاریخ برگزاری: 1396/06/09

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

 

 کارگاه تکنیک های مطالعه و نت برداری

 

به مناسبت هفته کتاب

مدرس: آقای دکتر حشمت اله قهرمانلو 

تاریخ برگزاری: 1396/08/30

محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

 


برگزاری کارگاه جست وجوی منابع الکترونیک در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

مدرس: سرکار خانم دکتر منصوره فیض آبادی "عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار"

تاریخ برگزاری: 1396/10/02

محل برگزاری: سالن انفورماتیک معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

محتوای کارگاه

 

کارگاه نگارش و انتشارات مقالات علمی
مدرس : مهندس ناصر ولائی
تاریخ برگزاری کارگاه: 26و27 / 11 / 96
محل برگزاری :سالن کنفرانس معاونت آموزشی ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

محتوای کارگاه

 

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی
مدرس : جناب آقای یاسر تبرائی
تاریخ برگزاری کارگاه :
10 / 12 / 96
محل برگزاری : سالن انفورماتیک معاونت آموزشی ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

محتوای کارگاه