صفحه اصلی > سامانه نقل و انتقالات 
جهت ورود به سامانه نقل و انتقالات نام کاربری وکلمه عبوربه صورت پیش فرض  شماره ملی) می باشد. لطفاً پس از ورود به سامانه کلمه عبور را تغییر دهید. بازیابی کلمه عبور در صورت فراموشی از طریق اطلاعات فردی درج شده در سامانه که پس از اولین ورود تکمیل نموده اید امکان پذیر است .


کارکنان  رسمی، پیمانی و قراردادی (کارمعین) می توانند درخواست انتقال خود را در سامانه وارد نمایند .


اطلاعات کامل در خصوص نحوه ورود به سامانه و مراحل درخواست انتقال در راهنمای آموزش ثبت نام در سامانه  نقل و انتقالات در ادامه درج شده است .

 


دانلود راهنمای آموزش ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات ویژه متقاضیان
 
دانلود فیلم آموزشی گردش کارتابل برون سازمانی سامانه نقل و انتقالات ویژه مسئولین واحد نقل و انتقالات


توجه

در صورت عدم موفقیت در مشاهده نام و نام خانوادگی خود در سامانه پس از ورود  نام کاربری و کلمه عبور که به صورت پیش فرض شماره ملی می باشد، جهت رفع مشکل به واحد کارگزینی محل خدمت خود مراجعه نمایید.


جهت ورود به سامانه نقل و انتقالات کلیک کنید .