سوم مهر،آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/6/29
پیام تبریک آغاز سال تحصیلی جدید
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/6/19
طرح آرد کامل _ نان کامل دراسفراین اجرا شد
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/6/2
واکسن آنفلوآنزا از کرونا پیشگیری نمی کند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/6/2
عملکرد خوب شهرستان اسفراین در مقابله با کرونا
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/5/20
مدیران ناظران بهداشتی دستگاه خود
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/5/20
 طرح نان کامل استان اصفهان را در خراسان شمالی اجرا می‌کنیم
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی شهرستان اسفراین:
1399/5/20
همیار اورژانس شوید
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/5/15