تشخیص گیلاس های معیوب با روش هوش مصنوعی
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/3/10
پمپ بنزین ها، میهمان نفتی داشتند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/2/28
ليْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ …
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/2/23
بیماران خاص زیر چتر حمایتی حوزه سلامت
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1399/2/23