اخبار > آگهی جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده


ارسال به دوست     نسخه چاپي

 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

آگهی جذب نیروی قراردادی پزشک خانواده

به گزارش روابط عمومی:

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اسفراین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل کشوری  اجرای طرح پزشک خانواده تعداد 1 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی حضوری و طی مراحل گزینش ،به صورت قرارداد پزشک خانواده روستایی به شرح ذیل جذب نماید.

دریافت فرم از لیک زیر:
دانلود فايل : آگهي_تامين_نيرورادیولوژی.pdf ( 90KB )

١٤:٤١ شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ / شماره: ٥٢٦٩ / تعداد نمایش: 1666 / گروه خبری: اخبار