صفحه اصلي > حوزه ریاست > روابط عمومی 

علی طالبی

کارشناس بهداشت عمومی

شرح وظایف

-سنجش افکار عمومی و ارزیابی آنها
-تکریم ارباب رجوع
-نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف روابط عمومی دانشکده
-نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب
-تحليل و تشريح ارزشها، ويژگيها، ديدگاهها، سياستها و برنامه ريزيهاي مديريت روابط عمومي و تبيين آنها براي کارکنان روابط عمومی دانشکده
-ایجاد ارتباط احسن با خبرنگاران رسانه‌ها و بهره برداری بهینه از آن‌ها برای اطلاع رسانی به مخاطبان
-تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.
-پایش رسانه‌ها نسبت به انعکاس اخبار وزارتخانه و پاسخگویی به‌موقع به انتقادات و شبهات به رسانه در مقاطع مختلف رسانه
-همكاري با رسانه هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف دانشگاه
-تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های ارتباط با رسانه‌ها بر اساس سیاست‌های ارتباط رسانه‌ای وزارت متبوع

ارتباط با مدیر روابط عمومی 37241402