صفحه اصلي > اطلاعات تماس 

ارتباط با دفتر ریاست:

058-37241405

 

ارتباط با دبیرخانه مرکزی:

058-37222445

 

تلفکس دانشکده:

058-37223509