صفحه اصلي > لیست دفاتر پیشخوان دولت 

به جهت دریافت کارت بهداشت متصدیان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی (با شناسه خدمت 16041017000) به پیشخوان دولت، به آدرس ابتدای خیابان ولی عصر (عج) جنب اداره اماکن نیروی انتظامی مراجعه نمائید.