صفحه اصلی > لیست دفاتر پیشخوان دولت 

صدور کارت بهداشت(16041017000)

 

 آدرس دفتر پیشخوان:  اسفراین خیابان مطهری، روبروی مسجد جامع قدیم جنب پاساژ وحدت پلاک 111

 

مسئول دفتر زهرا کمالی کشتان 

 

شماره تماس :05837222125