رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در پیامی پنجم اسفند ماه روز مهندس را تبریک گفت. تندیس های جشنواره سیمرغ منتظر شماست ‏در نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با مدیر کل بیمه سلامت
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین در پیامی پنجم اسفند ماه روز مهندس را تبریک گفت.
تندیس های جشنواره سیمرغ منتظر شماست
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
‏در نشست رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با مدیر کل بیمه سلامت

*