دستورالعمل بروزرسانی وب سایت

دستورالعمل درج مطلب روی وب سایت دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

اسلایدر

  • بهتر است بیش از 5 اسلاید قرار داده نشود.
  • عرض و ارتفاع عکس هر اسلاید به ترتیب 340 و 920 پیکسل باشد.
  • حجم عکس هر اسلاید حد اکثر 400 کیلو بایت باشد.

 

خبر

  • عرض و ارتفاع عکس خبر حداکثر 400 پیکسل باشد.
  • حجم عکس هر اسلاید حد اکثر 200 کیلو بایت باشد.
  • عرض عکس هایی که در متن خبر قرار داده می شوند از 920 پیکسل تجاوز نکند.
  • حجم عکس هایی که در متن خبر قرار داده می شوند حداکثر 600 کیلو بایت باشد.

 

* لازم به ذکر است درج هرگونه مطلب روی سایت باید با هماهنگی روابط عمومی حوزه، معاونت یا واحد مربوطه باشد.