ستاد خبری حراست

بـه سـامـانـه ستاد خبری حراست خـوش آمـدیـد


حراست جایگاهی است که به موجب قانون و مقررات وظیفه نگهداری، صیانت و حفاظت از اطلاعات و موضوعات (تاسیسات، اماکن، اسناد و نیروی انسانی) را بر عهده دارد. و نقش مهمی در ثمر بخشی فعالیت ها و نیل به اهداف سازمانی دارد. ثمر بخشی فعالیت ها زمانی تحقق می یابد که فرد یا سازمانی در انجام وظایف خود کوشا و هماهنگ با مجموعه خود عمل نماید، که در غیر اینصورت نا هماهنگی و عدم رعایت حدود و قوانین باعث خنثی شدن و هدر رفتن نیروها می شود و دسترسی به هدف را غیر ممکن می سازد. لذا از همکاران و همشهریان گرامی دعوت می شود جهت ارائه هرگونه گزارش تخلف، انتقاد، پیشنهاد و شکایت به لینک زیر مراجعه نمایند.