قوانین و مقررات

امروزه تنوع و گستردگی قوانین موجود ، گاها موجب سردرگمی و پیچیده شدن دسترسی به قوانین لازمه میگردد لذا در تلاش هستیم تا مجموعه ای کارامد و جامع از قوانین  مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی را گرد اوریم تا گامی کوچک در جهت ایجاد نظم حقوقی لازمه برداریم .

ایین نامه اموال دولتی مصوب 72

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19

قانون برگزاری مناقصات

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

قانون بودجه 96

قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و در مانی جدید

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مواد خوردنی و اشامیدنی و ارایشی و بهداشتی

سند جامع راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان مصوب 23 تیرماه 1394هیات وزیران

قانون استخدام کشوری

قانون الحاق مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت

قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب 64

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون محاسبات عمومی کشور