صفحه اصلی > درباره ما 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین  در تیر ماه 1393 از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مستقل و به دانشکده علوم پزشکی اسفراین تغییر یافت.

این دانشکده دارای 4 معاونت بهداشتی ، درمان ، آموزشی و مدیریت توسعه منابع  و یک مدیریت غذا و دارو است.

تاکنون در این  دانشکده 181 دانشجو در رشته های پرستاری ، بهداشت عمومی ، کاردانی فوریت های پزشکی و بهداشت خانواده فارغ التحصیل شده اند، همچنین از بهمن 96 نیز رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای به مجموعه ی رشته های تحصیلی این دانشکده اضافه شده است.

در این دانشکده 15 نفر جزو اعضای  هیئت علمی هستند که از این تعداد 7 استاد یار و 8 مربی می باشند. 

در حال حاضر 12مرکز خدمات جامع سلامتی شهری و روستایی  ،63 خانه بهداشت و 10 پایگاه سلامت شهری، تحت نظر دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،خدمات بهداشتی و درمانی  ارائه می کنند.