برای کمک به همنوع قدر فرصت ها را بدانیم
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1400/9/17
 من هم آزمایش اچ آی وی می‌دهم
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1400/9/14
 تسهیلات زایمانی برای مادران باردار فراهم است
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1400/8/26